• 23 Maj 2023

Veprimtari në Studime Politike

Më shumë
Veprimtari në Studime Politike
Dita e Përkujtimit në nderim të viktimave të Holokaustit
  • 02 Shkurt 2023

Dita e Përkujtimit në nderim të viktimave të Holokaustit

Më shumë
  • 16 Dhjetor 2022

Alumni "Politologët e rinj"

Më shumë
Alumni
Erasmus Staff Mobility - Sakarya University
  • 10 Gusht 2022

Erasmus Staff Mobility - Sakarya University

Më shumë
  • 30 Maj 2022

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Science For Youth"

Më shumë
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare
E ftuar speciale në Forumin GAL znj. Ogerta Manastirliu
  • 26 Maj 2022

E ftuar speciale në Forumin GAL znj. Ogerta Manastirliu

Më shumë

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim nëpërmjet programeve të studimit synon përgatitjen e profesionistëve të rinj me njohuri teorike dhe praktike dhe aftësi aplikative në fushën e qeverisjes, politikës, komunikimit, vendimmarrjes duke zhvilluar ndër të tjera mendimin analitik dhe kritik ndaj tyre.

Shoqëria shqiptare ka nevojë më shumë se kurrë për të rinj të mirë-edukuar dhe profesionalisht të formuar për të sjellë ndryshime rrënjësore në qeverisjen dhe zhvillimin e vendit.

Politika, në të gjithë format e saj, ka qenë dhe mbetet kryefjalë e vazhdueshme e artikulimit dhe funksionimit të shoqërisë, e cila e ka përdorur politikën si instrument për të administruar pushtetin dhe për të mundësuar pjesëmarrjen.

FORUMI BARLETI GAL (Klikoni për më shumë)

...
....
Universiteti Barleti është pjesë e institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri, duke kontribuar në formimin profesional dhe intelektual të elitave të vendit tonë.Gjatë këtyre viteve Universiteti Barleti ka ruajtur dhe zhvilluar cilësitë dhe standartet më të larta akademike dhe shkencore. Stafi akademik i kualifikuar me tituj dhe grada shkencore dhe studentët e diplomuar janë zërat, të cilët dëshmojnë më së miri rritjen e cilësisë në Universitetin Barleti me korrektësi organizative, cilësi akademike dhe standarde të larta. Misioni i zyrës së karrierës dhe Alumnit është të rrisë punësimin e studentëve, t’i ndihmojë ata të zhvillojnë potencialin e tyre si dhe të kenë një performancë sa më të lartë në tregun e punës.Organizimi i projekteve shkencore në partneritet me Universitetet Europiane e bën UniBa lider në botën akademike. UniBa ofron një gamë të gjerë programesh studimi duke i ofruar mundësi studentëve të bëjnë zgjedhjen më të mirë për një të ardhme të sigurt. Uniba zotëron kampusin më bashkohorë e modern në vend, me infrastrukturë dhe auditorë modern, laboratorë didaktikë, bibliotekë, ambiente argëtimi duke mundësuar facilitet dhe mbështetje,për mbarëvajtjen e procesit akademik.
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiREGJISTROHU NË NEWSLETTER