FAKULTETI I EKONOMISË, QEVERISJES DHE DREJTËSISË

Prof. Dr. Suzana GUXHOLLI
Prof. Dr. Suzana GUXHOLLI
Profesor

Rektore e Universitetit Barleti

Prof. Assoc. Semiha LOCA
Prof. Assoc. Semiha LOCA
Profesor

Zëvendës Rektore për Çështjet Akademike

Prof. Assoc. Dr. Mateo SPAHO
Prof. Assoc. Dr. Mateo SPAHO
Profesor

Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë

Dr. Aelita MANI
Dr. Aelita MANI
Lektor

Përgjegjëse e Departamentit të Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës

Dr. Doris MUCA
Dr. Doris MUCA
Lektor

Koordinatore e Departamentit të Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës

Dr. Rezart PRIFTI
Dr. Rezart PRIFTI
Lektor

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës

Dr. Blerina BANUSHI
Dr. Blerina BANUSHI
Lektor

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës

Dr. Edvin STEFANI
Dr. Edvin STEFANI
Lektor

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës

PhD. Kejda NUHU
PhD. Kejda NUHU
Lektor

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës

Msc. Elisabeta GJONI
Msc. Elisabeta GJONI
Asistent Lektor

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës

Prof. Assoc. Elizabeta IMERAJ
Prof. Assoc. Elizabeta IMERAJ
Profesor

Përgjegjëse e Departamentit të Drejtësisë
 

Msc. Flutura SHABANI
Msc. Flutura SHABANI
Asistent Lektor

Koordinatore e Departamentit të Drejtësisë

Prof. Assoc. Dr. Edi SPAHO
Prof. Assoc. Dr. Edi SPAHO
Profesor

Departamenti i Drejtësisë

Prof. Assoc. Dr. Naim MEÇALLA
Prof. Assoc. Dr. Naim MEÇALLA
Profesor

Departamenti i Drejtësisë

PhD. Jonida BEGAJ GOKOV
PhD. Jonida BEGAJ GOKOV
Lektor

Departamenti i Drejtësisë

Msc. Erli ZDRAVA
Msc. Erli ZDRAVA
Asistent Lektor

Departamenti i Drejtësisë

Msc. Anila GALANXHI
Msc. Anila GALANXHI
Asistent Lektor

Departamenti i Drejtësisë

Msc. Diantina ZUNA
Msc. Diantina ZUNA
Asistent Lektor

Departamenti i Drejtësisë

Prof. Assoc. Dr. Zamira CAVO
Prof. Assoc. Dr. Zamira CAVO
Profesor

Përgjegjëse e Departamentit të Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

Dr. Ilir ÇAKA
Dr. Ilir ÇAKA
Lektor

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

Dr. Eriona REBI
Dr. Eriona REBI
Lektor

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

Msc. Dhurata GORICA KURTI
Msc. Dhurata GORICA KURTI
Asistent Lektor

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

Msc. Lisana SUBASHI
Msc. Lisana SUBASHI
Asistent Lektor

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

Msc. Ervjola OSMANAJ
Msc. Ervjola OSMANAJ
Asistent Lektor

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

Msc. Ervis KULLA
Msc. Ervis KULLA
Asistent Lektor

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim

REGJISTROHU NË NEWSLETTER