© Copyright 2005 - 2019, SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" - Tiranë. Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

FAKULTETI I DREJTËSISË, EKONOMISË DHE QEVERISJES

PEDAGOGET

Dr. Teuta ÇERPJA
Dr. Teuta ÇERPJA
Pedagoge

Përgjegjëse e komanduar e Departamentit të Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Dr. Ilir PANDA
Dr. Ilir PANDA
Pedagog

Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë
 

Prof. Dr. Suzana GUXHOLLI
Prof. Dr. Suzana GUXHOLLI
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Prof.As. Dr. Semiha LOCA
Prof.As. Dr. Semiha LOCA
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Dr. Elira HOXHA
Dr. Elira HOXHA
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Dr. Teuta NUNAJ
Dr. Teuta NUNAJ
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Msc. Brikena TOLLI
Msc. Brikena TOLLI
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Dr. Rezana BALLA
Dr. Rezana BALLA
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Dr. Jonida BEGAJ
Dr. Jonida BEGAJ
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Dr. Donila PIPA
Dr. Donila PIPA
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Dr. Arta HASA
Dr. Arta HASA
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Msc. Erli ZDRAVA
Msc. Erli ZDRAVA
Pedagog

Departamenti i Drejtësisë

Msc. Alketa MUKAVELATI
Msc. Alketa MUKAVELATI
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Prof.As. Dr. Zamira ÇAVO
Prof.As. Dr. Zamira ÇAVO
Pedagoge

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Dr. Erion KRISTO
Dr. Erion KRISTO
Pedagog

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Dr. Shpëtim CAMI
Dr. Shpëtim CAMI
Pedagog

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Msc. Eurona LEKA
Msc. Eurona LEKA
Pedagoge

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Msc. Fatjona QURKU
Msc. Fatjona QURKU
Pedagoge

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Dr. Teuta ÇERPJA
Dr. Teuta ÇERPJA
Pedagoge

Përgjegjëse e komanduar e Departamentit të Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Prof. Dr. Suzana GUXHOLLI
Prof. Dr. Suzana GUXHOLLI
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Prof.As. Dr. Semiha LOCA
Prof.As. Dr. Semiha LOCA
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Dr. Elira HOXHA
Dr. Elira HOXHA
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Dr. Teuta NUNAJ
Dr. Teuta NUNAJ
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Msc. Brikena TOLLI
Msc. Brikena TOLLI
Pedagoge

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes, dhe Financës

Dr. Ilir PANDA
Dr. Ilir PANDA
Pedagog

Përgjegjës i Departamentit të Drejtësisë
 

Dr. Rezana BALLA
Dr. Rezana BALLA
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Dr. Jonida BEGAJ
Dr. Jonida BEGAJ
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Dr. Donila PIPA
Dr. Donila PIPA
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Dr. Arta HASA
Dr. Arta HASA
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Msc. Erli ZDRAVA
Msc. Erli ZDRAVA
Pedagog

Departamenti i Drejtësisë

Msc. Alketa MUKAVELATI
Msc. Alketa MUKAVELATI
Pedagoge

Departamenti i Drejtësisë

Prof.As. Dr. Zamira ÇAVO
Prof.As. Dr. Zamira ÇAVO
Pedagoge

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Dr. Erion KRISTO
Dr. Erion KRISTO
Pedagog

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Dr. Shpëtim CAMI
Dr. Shpëtim CAMI
Pedagog

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Msc. Eurona LEKA
Msc. Eurona LEKA
Pedagoge

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

Msc. Fatjona QURKU
Msc. Fatjona QURKU
Pedagoge

Departamenti i Qeverisjes, Shkenca Politikave dhe Komunikim

REGJISTROHU NË NEWSLETTER