© Copyright 2019 - SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" - Tiranë. Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Kerkimi Aplikuar dhe InovacioniKërkimi fokusohet në temat kryesore të politikave publike dhe legjislacionit përkatës, profesionalizmit, performancës së shërbimeve publike, ndryshimeve organizative, inovacionit dhe qeverisjes. Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë organizatave publike si Bashkimi Evropian, pushtetit qendror dhe lokal, gjyqësorit, si dhe organizatat private me detyrë publike si spitale, shkolla dhe institucione kulturore. Programi ynë i kërkimit kombinon qasjet nga administrata publike, shkenca politike dhe shoqërore, menaxhimin dhe shkenca organizative. Ne vlerësojmë pluriformitetin teorik dhe metodologjik .

Programi ynë i kërkimit është i ndarë në tre linja kryesore hulumtuese: Qeverisja dhe politikat publike ; Legjislacioni dhe Të Drejtat e Njeriut; Ekosistemi novator.
Secila prej tyre është e ndarë në disa nëntrajtesa.

Qeverisja dhe Politikat publike

 • Qeverisja e përgjegjshme.
 • Politika publike, financat dhe menaxhimi
 • Bashkëpunimi, Inovacioni dhe Lidershipi
 • Punësimi i Qëndrueshëm, Burimet Strategjike të Burimeve të njerëzore dhe Performancës së Shërbimeve Publike

Legjislacioni dhe Të Drejtat e Njeriut

 • Ndryshimet në legjislacion,
 • Lidershipi dhe identiteti
 • Të Drejtat e njeriut dhe grupet në nevojë

Ekosistemi Inovator

 • startup-e,
 • co-working spaces,
 • hackathon-eve, code camp-eve, inkubatoreve, akseleratoreve etj.

Studenti ne Qender

Filozofia jonë është studenti në qendër. Kjo nënkupton mësimdhënien interaktive, format bashkëkohore të mësimdhënies si dhe pjesmarrjen e drejtpërdrejtë të studentit në jetën reale nëpërmjet aktiviteteve akademike, sociale e kulturore.

Ofrojme programe, diploma, kurse e çertifikata

Për më tepër klikoni www.umb.edu.al
Programet tona shtrihen në nivelin bachelor në fushën e ekonomisë, qeverisjes e politikave si dhe në nivelin e diplomës së integruar në fushën e drejtësisë.
Në nivelin e formimit profesional ofrojmë:

 • Diploma në Master profesional,
 • Diploma në Programe profesionale 2 vjeçare.
 • Kurse trajnimi afatshkurtër dhe kurse trajnimi të vazhdueshëm.

Në nivelin e dytë ofrojmë Diplomë në Master Shkencor në të trija fushat.

Kariera
Fakulteti ka ndërtuar një program të vetin për të nxitur, promovuar dhe mbështetur karierën e studentëve të tij. Në bashkpunimet me aktorë të ndryshëm në fushën e administratës publike, të sistemit gjygjësor, të shërbimeve sociale etj ne mundësojmë një shtrije të gjerë të karierës profesionale. Gjithashtu nëpërmjet zyrës së Alumnit krijojmë mundësi të promovimit të tyre.

KAMPUSI
 • Kampusi 1:
  Tiranë, Rruga e Kosovarëve, (pranë digës së Liqenit Artificial) Nd. 37, H.1, No.5, 1019
 • Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
 • Email:info@umb.edu.al
 •  
 • Zyra e Financës:
 • Tel: +355 4 220 0173
 • Email: accounting@umb.edu.al
 •  
 • Kampusi 2:
  Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
 • Cel: +355 69 20 67 247
 • Email: mastersecretary@umb.edu.al
STUDIME & PRANIME
 • Zyra e Pranimit:
 • Cel: +355 69 20 41 222
 • Email: admissions@umb.edu.al
 •  
 • Sekretaria Bachelor:
 • Cel: +355 69 40 96 362
 • Email: secretary@umb.edu.al
 •  
 • Sekretaria Master:
 • Cel: +355 69 20 67 247
 • Email: mastersecretary@umb.edu.al
KONTAKTO ME NE