© Copyright 2020 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

FAKULTETI I EKONOMISË, QEVERISJES DHE DREJTËSISË

Departamenti Ekonomisë,Sipërmarrjes dhe Financës

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës kryen një gamë të gjerë të aktiviteteve mësimore në fushat e përgjithshme të ekonomisë, sipërmarrjes dhe financave, përmes ofrimit te nje sëre kursesh dhe diplomash të integruara në këto drejtime. Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës prezantohet me një program të plotë studimesh universitare në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, në fushën e Financës, Kontabilitetit, Sistemit Bankar, Pasurive të Paluajtshme, Menaxhimit dhe Marketingut.

Përmes programeve të tij të studimit, ky departament ofron baza të forta teorike dhe metodologjike për të zhvilluar dije themelore për të kuptuar thellësisht strukturën ekonomike. Stafi i departamentit ka një nivel të lartë kualifikimi në kategoritë Profesor, Doktor shkencash, etj, si dhe ka të angazhuar në veprimtarinë mësimore e kërkimore dhe pedagogë të ftuar, me përvojë në institucione të rëndësishme të vendit me grada e tituj shkencorë.
Diploma Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Diploma Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Diploma Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike pas arsimit të mesëm të lartë, me ngarkesë deri në 120 krediteREGJISTROHU NË NEWSLETTER