FAKULTETI I EKONOMISË, QEVERISJES DHE DREJTËSISË

Departamenti Ekonomisë,Sipërmarrjes dhe Financës

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës kryen një gamë të gjerë të aktiviteteve mësimore në fushat e përgjithshme të ekonomisë, sipërmarrjes dhe financave, përmes ofrimit te nje sëre kursesh dhe diplomash të integruara në këto drejtime. Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës prezantohet me një program të plotë studimesh universitare në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, në fushën e Financës, Kontabilitetit, Sistemit Bankar, Pasurive të Paluajtshme, Menaxhimit dhe Marketingut.

Përmes programeve të tij të studimit, ky departament ofron baza të forta teorike dhe metodologjike për të zhvilluar dije themelore për të kuptuar thellësisht strukturën ekonomike. Stafi i departamentit ka një nivel të lartë kualifikimi në kategoritë Profesor, Doktor shkencash, etj, si dhe ka të angazhuar në veprimtarinë mësimore e kërkimore dhe pedagogë të ftuar, me përvojë në institucione të rëndësishme të vendit me grada e tituj shkencorë.
  • 30 Maj 2022

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Science For Youth"

Më shumë
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare
Ligji për Krijimin dhe Zhvillimin e Startup-eve
  • 14 Janar 2022

Ligji për Krijimin dhe Zhvillimin e Startup-eve

Më shumë
  • 11 Dhjetor 2021

Leksion i hapur: "Zhvillimi i pasurive të paluajtshme në bujqësi"

Më shumë
Leksion i hapur:
Traineeship pranë Këshillit të Europës
  • 16 Korrik 2021

Traineeship pranë Këshillit të Europës

Më shumë
  • 26 Maj 2021

Leksion i hapur: "Sfidat menaxheriale në sipërmarrje"

Më shumë
Leksion i hapur:
Udhërrëfyes Turistik Kombëtar
  • 05 Shkurt 2021

Udhërrëfyes Turistik Kombëtar

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiREGJISTROHU NË NEWSLETTER