• 27 Nëntor 2023

Mundësi punësimi/ SFC Albania marrëveshje bashkëpunimi me UniBA

Më shumë
Mundësi punësimi/ SFC Albania marrëveshje bashkëpunimi me UniBA
  • 17 Nëntor 2023

"Projekti inovativ në bashkëpunim me FIX PRO"

Më shumë
  • 16 Nëntor 2023

“Holly Factory Bootcamp”, prezanton idetë kreative të studentëve

Më shumë
“Holly Factory Bootcamp”, prezanton idetë kreative të studentëve
Bëhu pjesë e trajnimit “Holly Factory Bootcamp”
  • 08 Nëntor 2023

Bëhu pjesë e trajnimit “Holly Factory Bootcamp”

Më shumë
  • 08 Nëntor 2023

Leksion i hapur me ekspertin e industrisë, CEO i kompanisë SIGAL UNIQA

Më shumë
Leksion i hapur me ekspertin e industrisë, CEO i kompanisë SIGAL UNIQA
Hapen thirrjet Erasmus për studentë
  • 26 Shtator 2023

Hapen thirrjet Erasmus për studentë

Më shumë

Departamenti Ekonomisë,Sipërmarrjes dhe Financës

Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës kryen një gamë të gjerë të aktiviteteve mësimore në fushat e përgjithshme të ekonomisë, sipërmarrjes dhe financave, përmes ofrimit te nje sëre kursesh dhe diplomash të integruara në këto drejtime. Departamenti i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës prezantohet me një program të plotë studimesh universitare në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, në fushën e Financës, Kontabilitetit, Sistemit Bankar, Pasurive të Paluajtshme, Menaxhimit dhe Marketingut. Përmes programeve të tij të studimit, ky departament ofron baza të forta teorike dhe metodologjike për të zhvilluar dije themelore për të kuptuar thellësisht strukturën ekonomike. Stafi i departamentit ka një nivel të lartë kualifikimi në kategoritë Profesor, Doktor shkencash, etj, si dhe ka të angazhuar në veprimtarinë mësimore e kërkimore dhe pedagogë të ftuar, me përvojë në institucione të rëndësishme të vendit me grada e tituj shkencorë.
...
....
Universiteti Barleti është pjesë e institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri, duke kontribuar në formimin profesional dhe intelektual të elitave të vendit tonë.Gjatë këtyre viteve Universiteti Barleti ka ruajtur dhe zhvilluar cilësitë dhe standartet më të larta akademike dhe shkencore. Stafi akademik i kualifikuar me tituj dhe grada shkencore dhe studentët e diplomuar janë zërat, të cilët dëshmojnë më së miri rritjen e cilësisë në Universitetin Barleti me korrektësi organizative, cilësi akademike dhe standarde të larta. Misioni i zyrës së karrierës dhe Alumnit është të rrisë punësimin e studentëve, t’i ndihmojë ata të zhvillojnë potencialin e tyre si dhe të kenë një performancë sa më të lartë në tregun e punës.Organizimi i projekteve shkencore në partneritet me Universitetet Europiane e bën UniBa lider në botën akademike. UniBa ofron një gamë të gjerë programesh studimi duke i ofruar mundësi studentëve të bëjnë zgjedhjen më të mirë për një të ardhme të sigurt. Uniba zotëron kampusin më bashkohorë e modern në vend, me infrastrukturë dhe auditorë modern, laboratorë didaktikë, bibliotekë, ambiente argëtimi duke mundësuar facilitet dhe mbështetje,për mbarëvajtjen e procesit akademik.
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejtiREGJISTROHU NË NEWSLETTER